Borang Aduan (Pemberi Maklumat)

Identiti pemberi maklumat dilindungi iaitu dirahsiakan melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang atau apa-apa prosiding yg dimulakan oleh PPZ-MAIWP atau terhadap PPZ-MAIWP.
Maklumat Pemberi Maklumat
Maklumat Suspek
Maklumat Saksi (Sekiranya Ada)
Maklumat Aduan
Secara ringkas, terangkan salahlaku / aktiviti tidak wajar yang dilakukan dan bagaimana anda tahu mengenainya. Secara spesifik nyatakan apa, bila, di mana dan bagaimana. Sekiranya ada lebih dari satu dakwaan, nomborkan dakwaan tersebut dan gunakan seberapa banyak helaian jika perlu.